na INLIS000000000007582 20230315095857 0010-0323000003 ta 230315 0 978-623-7362-47-0 2x3,9 2x3,9 TOB p Tobroni, K. Faiq Penafsiran-Penafsiran Membumikan Al-Quran Dari Nama ke Pancasila? Yogyakarta : Cakrawala, 2020 123 Abu Nasir 26713 26714 26715